Sunday, September 18, 2016

EU Moves to take Asbestos Danger Seriously


Published on 26 May 2016

Tussen de vijftigduizend en honderdduizend werknemers sterven per jaar in de EU als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Nederland wil werknemers beschermen tegen deze stoten. De Commissie heeft op aandringen van Nederland de eerste reeks beschermende maatregelen voor grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen aangekondigd. "Iedereen verdient een veilige werkomgeving. We moeten ons uiterste best doen om een dergelijke omgeving te bieden", aldus minister Asscher.

Between fifty and a hundred thousand workers die each year in the EU due to exposure to carcinogens at work. The Netherlands wants to protect workers against these impacts. The Commission has, at the insistence of the Netherlands announced the first set of protective measures for carcinogens limits. "Everyone deserves a safe working environment. We must do our utmost to provide such an environment," said Minister Asscher.

This video contains English subtitles.

No comments: